Våre utførte prosjekter

En stolt entreprenør for små og store byggeprosjekter

Se noen av våre tidligere prosjekter

Våre pågående og utførte prosjekter er et bevis på høy kompetanse og engasjement for kvalitet. Vi er stolte av å kunne vise deg noen av våre gjennomførte prosjekter.

 • Innsjø
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Fjellet Kraftverk

  Prosjekt: Fjellet Kraftverk.

  Varighet: 2014.

  Byggherre: Løvenskiold Kraft AS.

  Kreas sin rolle: Hoved entreprenør.

  Arbeidsomfang: Nytt kraftverk, rørgate, tunell og inntak.

  Les mer
 • Bygging av kraftverk
  23/05/2023
  Prosjekt: Skreipeland Kraftverk

  Prosjekt: Skreipeland Kraftverk.

  Varighet: 2013.

  Byggherre: Bekk og Strøm.

  Kreas sin rolle: Hoved entreprenør.

  Arbeidsomfang: Nytt kraftverk, 170 m med tunell og inntak.

  Les mer
 • Annleggsmaskiner
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Finland Steinbrudd

  Prosjekt: Finland Steinbrudd.

  Varighet: 2010 - Daglig drift. 

  Kreas sin rolle: Driver av brudd.

  Arbeidsomfang: Uttak og knusing av masser for salg.

  Les mer
 • Botnedalen
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Botnedalen dammer

  Prosjekt: Botnedalen dammer.

  Varighet: 2015-2017

  Byggherre: Statkraft

  Kreas sin rolle: Hoved entreprenør

  Arbeidsomfang: Rehabilitering av 2 stk fyllingsdammer dammer.

  Les mer
 • Gul gravemaskin
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Vesle kjela kraftverk

  Prosjekt: Vesle kjela kraftverk.

  Varighet: 2019-2020

  Byggherre: Statkraft

  Kreas sin rolle: Underentreprenør for AF.

  Arbeidsomfang: Vegbygging og grøfter

  Les mer
 • Kraftverk
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Midlægeret Kraftverk.

  Prosjekt: Midlægeret Kraftverk.

  Varighet: 2015-2017

  Byggherre: Småkraft.

  Kreas sin rolle: Hoved entreprenør.

  Arbeidsomfang: Nytt kraftverk med tilhørende rørgate og inntak.

  Les mer
 • Vei i skog
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Kvitåi Kraftverk.

  Prosjekt: Kvitåi Kraftverk.

  Varighet: 2017-2019

  Byggherre: Småkraft.

  Kreas sin rolle: Hoved entreprenør.

  Arbeidsomfang: Nytt kraftverk med tilhørende rørgate og inntak.

  Les mer
 • 23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Dam Breivatn Hjartdal

  Prosjekt: Dam Breivatn Hjartdal

  Varighet: 2019

  Byggherre: Skagerak Energi

  Kreas sin rolle: Under entreprenør for SKANSKA

  Arbeidsomfang: Rehabilitering av fyllingsdam. Prosjekt: Dam Breivatn

  Les mer
 • 23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Dam Breivatn Bykle

  Prosjekt: Dam Breivatn Bykle

  Varighet: 2014

  Byggherre: Agder Energi AS

  Kreas sin rolle: Hovedentreprenør

  Arbeidsomfang: Rehabilitering av fyllingsdam.

  Les mer
 • Gravemaskin og låve
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: VA Edland/ VA Gardsteig

  Prosjekt: VA Edland/ VA Gardsteig

  Varighet: 2019 - 2022

  Byggherre: Vinje Kommune

  Kreas sin rolle: Hoved entreprenør

  Arbeidsomfang: Grøfter for vann og avløp. Nye ledning for tilførsel til høydebaseng.

  Les mer
 • Tofte dammer
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Tofte dammer

  Prosjekt: Tofte dammer.

  Varighet: 2020 – 2022.

  Byggherre: Statkraft.

  Kreas sin rolle: Underentreprenør for HAB.

  Arbeidsomfang: Bygging av fangdammer og fyllingsdam

  Les mer
 • Arbeid ved dam
  23/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: Mjøvann Dam

  Prosjekt: Mjøvann Dam.

  Varighet: 2021-2022

  Byggherre: Porsgrunn kommune.

  KREAS sin rolle: Underentreprenør for Consto.

  Arbeidets omfang: Rehabilitering av fyllingsdamdam for drikkevannskilde for Porsgrunn kommune.

  Les mer
 • Gravemaskin
  22/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Prosjekt: GS-veg på Haddland i Rauland

  Prosjekt: GS-veg på Haddland i Rauland. Dette var delt opp i fire prosjekter av Vinje kommune. Kåsa & Ringhus Entreprenør AS utførte tri av desse prosjekta. 

  Byggherre: Vinje Kommune

  Varighet: 2018 – 2022. 

  KREAS sin rolle: Hoved entreprenør 

  Arbeidets omfang: Gang og sykkel-vegane var på forholdsvis 385 meter, 915 meter og 620 meter. Det var også nye fylkesveg på ca 500 meter. Natursteinsmurer, kantstein, busslommer, Master for belysning. 

  Les mer
 • Gravemaskin ved innsjø
  22/05/2023 - Kåsa & Ringhus Entreprenør AS
  Arabygdi Farastad tipp – tiltak etter ras

  Prosjekt: Arabygdi Farastad tipp – tiltak etter ras.

  Varighet: 2019 – 2022.

  Byggherre: Statkraft. 

  KREAS sin rolle: Hoved entreprenør 

  Arbeidets omfang: Fjerning av 270 000 m3 med stein fra Farastad tippen i Arabygdi. Tilbakeføring av vegetasjon på ca 50 000m2. 

  Les mer

Få inspirasjon og innsikt fra våre prosjekter

Vi håper våre prosjekter kan være en kilde til inspirasjon og innsikt for ditt eget prosjekt. Vi er stolte av vårt arbeid og deler gjerne vår erfaring og kunnskap med deg. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss