Prosjekt: Dam Breivatn Bykle

Prosjekt: Dam Breivatn Bykle

Varighet: 2014

Byggherre: Agder Energi AS

Kreas sin rolle: Hovedentreprenør

Arbeidsomfang: Rehabilitering av fyllingsdam.