Boring, sprengning og salg av masser

Trygg og effektivt arbeid med sikkerhet i fokus

Din partner innen boring og sprengning

Kåsa & Ringhus Entreprenør AS tilbyr boring, sprengning og steinbruddstjenester. Med vår ekspertise og moderne utstyr, utfører vi alle typer sprengningsoppdrag for både private og offentlige kunder. 

Våre tjenester

  • Boring og sprengning Effektiv og sikker sprengning for ulike prosjekter

  • Knusing av masser Knusing av stein for ulike formål og behov

  • Salg av knuste masser Levering av kvalitetsmasser til både private og offentlige kunder

  • Eget steinbrudd på Edland Produksjon og levering av masser direkte fra vår ressurs

Kvalitetsmasser fra eget steinbrudd

Vi leverer høykvalitetsmasser fra vårt eget steinbrudd på Edland.

Tilgjengelige fraksjoner

   8-16Singel
   11-22Singel
  22-125/32-120Kult
  0-5Kabelsand
  0-11Grus, fin grus til topplag
  0-20Grus, berelag / topplag
  0-32Grus / berelag grov
  2-4Strøsand
  Sprengstein, samsBlandet masse, fyllinger
  PlastringsteinSikrer skråninger, erosjonssikring
 Harpa jord

Trenger du knuste masser til ditt neste prosjekt?

Ring oss på 477 59 000 for tilbud på masser og transport.

Kontakt oss