Kraftverk

Prosjekt: Midlægeret Kraftverk.

Prosjekt: Midlægeret Kraftverk.

Varighet: 2015-2017

Byggherre: Småkraft.

Kreas sin rolle: Hoved entreprenør.

Arbeidsomfang: Nytt kraftverk med tilhørende rørgate og inntak.