Botnedalen

Prosjekt: Botnedalen dammer

Prosjekt: Botnedalen dammer.

Varighet: 2015-2017

Byggherre: Statkraft

Kreas sin rolle: Hoved entreprenør

Arbeidsomfang: Rehabilitering av 2 stk fyllingsdammer dammer.