Gravemaskin

Prosjekt: GS-veg på Haddland i Rauland

Prosjekt: GS-veg på Haddland i Rauland. Dette var delt opp i fire prosjekter av Vinje kommune. Kåsa & Ringhus Entreprenør AS utførte tri av desse prosjekta. 

Byggherre: Vinje Kommune

Varighet: 2018 – 2022. 

KREAS sin rolle: Hoved entreprenør 

Arbeidets omfang: Gang og sykkel-vegane var på forholdsvis 385 meter, 915 meter og 620 meter. Det var også nye fylkesveg på ca 500 meter. Natursteinsmurer, kantstein, busslommer, Master for belysning.