Gravemaskin ved innsjø

Arabygdi Farastad tipp – tiltak etter ras

Prosjekt: Arabygdi Farastad tipp – tiltak etter ras.

Varighet: 2019 – 2022.

Byggherre: Statkraft. 

KREAS sin rolle: Hoved entreprenør 

Arbeidets omfang: Fjerning av 270 000 m3 med stein fra Farastad tippen i Arabygdi. Tilbakeføring av vegetasjon på ca 50 000m2.